Disclaimer

Rechtspersoon
Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 65049764 ), hierna te noemen Animals First, verleent u hierbij toegang tot
www.animalsfirst.nl  en nodigt u graag uit het aangebodene te kopen.

Rechtbehoud
Animals First behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Animals First spant zich in om de inhoud van haar domein, www.animalsfirst.nl,  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.animalsfirst.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Animals First.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op het domein van animalsfirst.nl geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Animals First.
Voor op het domein www.animalsfirst.nl  opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Animals First nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende Animals First liggen bij Animals First.
Alle afbeeldingen op het domein www.animalsfirst.nl  zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Animals First, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.